(1)
Nagliuvienė J. Substancinė Dievo Formos Kaita Kaip Meninė Visybės Reprezentacija (pagal Thomo Manno Romaną Juozapas Ir Jo Broliai). LIT 2015, 46, 56-65.