(1)
Krūminienė J. Johno Donne’o Homilijos: Paradoksas Kaip Teopoetinio sužadinimo Instrumentas. LIT 2015, 46, 29-37.