(1)
Aleknienė T. Istorijos Teatras: Filosofijos Ir Istorijos Pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje. LIT 2015, 46, 23-40.