Nilsson A. M. H. (2018). Liūtai, kiškiai ir asilai: karališkų bruožų iliustravimas Johanneso Magnuso Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus (1554). Literatūra, 59(3), 51-60. https://doi.org/10.15388/Litera.2017.3.11834