Mikelaitis G. (2018). Stasio Ylos kultūrinė antropologija: nužmogėjimo ir prisikėlimo paradigmos. Literatūra, 59(1), 23-32. https://doi.org/10.15388/Litera.0.0.11872