Rudaitytė R. (2018). Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. Literatūra, 60(1), 166-172.