Rudaitytė R. (2019). Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. Literatūra, 61(3), 109-116.