Dilytė-Čiurinskienė O. (2019). 20-ųjų metų kartos liudijimai privačiojoje raštijoje: Alberto Dilio (1920–2000) atvejis. Literatūra, 61(1), 51-77. https://doi.org/10.15388/Litera.2019.1.3