Bleizgienė R. (2020). Žemaitės kūrybos sklaida 1905–1914 metų švietimo sistemoje. Literatūra, 62(1), 45-72. https://doi.org/10.15388/Litera.2020.1.4