Šlapkauskaitė R. (2020). Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. Literatūra, 62(1), 97-104.