Meržvinskaitė B. (2010). Autorius ir skaitytojas Sigmundo Freudo psichoanalizėje. Literatūra, 52(4), 82-90. https://doi.org/10.15388/Litera.2010.4.7700