Butkus V., & Šeškus A. (2010). Balio Sruogos Dievų miškas kaip (savita) antropologinė studija. Literatūra, 52(1), 68-80. https://doi.org/10.15388/Litera.2010.1.7717