Лавринец Павел. (2010). Žagarai ir rusų literatūrinė aplinka. Literatūra, 52(2), 102-112. https://doi.org/10.15388/Litera.2010.2.7732