Чичинскайте Регина. (2010). Pokalbis, kai nėra dialogo: Aleksandras Piatigorskis. Literatūra, 52(2), 137-149. https://doi.org/10.15388/Litera.2010.2.7735