Kačkutė E. (2009). Save peraugantis tapatumas Alison Louise Kennedy kūriniuose Tai aš džiaugiuosi ir Pirminė palaima. Literatūra, 51(4), 84-100. https://doi.org/10.15388/Litera.2009.4.7749