Weidmann D. (2009). “And I Tiresias have foresuffered all…” – daugiau nei aliuzijos į Ovidijų T. S. Elioto poemoje Bevaisė žemė?. Literatūra, 51(3), 98-108. https://doi.org/10.15388/Litera.2009.3.7759