Bartkuvienė I. (2008). Kūrybos raiškos vieta Ilzės Aichinger apsakyme Mano kalba ir Aš. Literatūra, 50(4), 31-39. https://doi.org/10.15388/Litera.2008.4.7820