Butkus V. (2007). Ludwigo Tiecko komedija „Batuotas katinas“: romantinės ironijos pavidalai. Literatūra, 49(4), 19-27. https://doi.org/10.15388/Litera.2007.4.7954