Kmita R. (2007). Eduardo Mieželaičio Žmogus kaip politinės religijos tekstas. Literatūra, 49(1), 39-57. https://doi.org/10.15388/Litera.2007.1.7993