Jonutytė J. (2015). Dėmesys sakytinei tradicijai kaip kūrybiškas tapatinimasis. Antano Juškos ir Jono Basanavičiaus etnografinės veiklos motyvų apmąstymas. Literatūra, 48(6), 29-41. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.6.8013