Bleizgienė R. (2015). Moteriškoji tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje laikysenoje ir kūryboje. Literatūra, 48(6), 81-104. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.6.8018