Kmita R. (2015). Lietuvių poezijos modernėjimas sovietmečiu: bandymas konceptualizuoti. Literatūra, 48(1), 8-25. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.1.8081