Šmitienė G. (2015). Savas miestas: asmens savasties aspektas. Utena Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje. Literatūra, 48(1), 59-76. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.1.8084