Kačkutė E. (2015). Ar tebeaktualus ir ar tebemoteriškas „moterų rašymas“. Literatūra, 47(4), 79-92. https://doi.org/10.15388/Litera.2005.4.8099