Bajarūnienė J. (2015). Ekspresionizmo apibrėžtys ir tyrinėjimai XX a. vokiečių literatūros kritikoje. Literatūra, 46(5), 34-49. https://doi.org/10.15388/Litera.2004.5.8162