Nagliuvienė J. (2015). Substancinė Dievo formos kaita kaip meninė Visybės reprezentacija (pagal Thomo Manno romaną Juozapas ir jo broliai). Literatūra, 46(5), 56-65. https://doi.org/10.15388/Litera.2004.5.8164