Krūminienė J. (2015). Johno Donne’o homilijos: paradoksas kaip teopoetinio sužadinimo instrumentas. Literatūra, 46(4), 29-37. https://doi.org/10.15388/Litera.2004.4.8172