Aleknienė T. (2015). Istorijos teatras: Filosofijos ir Istorijos pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje. Literatūra, 46(3), 23-40. https://doi.org/10.15388/Litera.2004.3.8183