Dilytė-Čiurinskienė O. 20-ųjų metų kartos liudijimai privačiojoje raštijoje: Alberto Dilio (1920–2000) atvejis. Literatūra, v. 61, n. 1, p. 51-77, 20 gruodž. 2019.