Šilis R. Kūnas ir erdvė Ivano Gončarovo romane Oblomovas“. Literatūra, v. 52, n. 2, p. 42-52, 1 saus. 2010.