Лавринец Павел. Žagarai ir rusų literatūrinė aplinka. Literatūra, v. 52, n. 2, p. 102-112, 1 saus. 2010.