Sakalavičiūtė K. Balys Sruoga ir Levas Karsavinas: dramaturgo ir filosofo dialogai. Literatūra, v. 52, n. 2, p. 113-125, 1 saus. 2010.