Kačkutė E. Save peraugantis tapatumas Alison Louise Kennedy kūriniuose Tai aš džiaugiuosi ir Pirminė palaima. Literatūra, v. 51, n. 4, p. 84-100, 1 saus. 2009.