Weidmann D. “And I Tiresias have foresuffered all…” – daugiau nei aliuzijos į Ovidijų T. S. Elioto poemoje Bevaisė žemė?. Literatūra, v. 51, n. 3, p. 98-108, 1 saus. 2009.