Bartkuvienė I. Kūrybos raiškos vieta Ilzės Aichinger apsakyme Mano kalba ir Aš. Literatūra, v. 50, n. 4, p. 31-39, 1 saus. 2008.