Butkus V. Ludwigo Tiecko komedija „Batuotas katinas“: romantinės ironijos pavidalai. Literatūra, v. 49, n. 4, p. 19-27, 1 saus. 2007.