Dručkutė G. Lietuvos įvaizdis Oskaro Milašiaus publicistikoje. Literatūra, v. 49, n. 4, p. 28-33, 1 saus. 2007.