Kmita R. Eduardo Mieželaičio Žmogus kaip politinės religijos tekstas. Literatūra, v. 49, n. 1, p. 39-57, 1 saus. 2007.