Pociūtė D. „Tušti titulai“ ir tikrieji vardai: LDK protestantų į(si)vardijimai senojoje raštijoje. Literatūra, v. 48, n. 7, p. 15-34, 1 saus. 2015.