Mačiulytė K. Religinė ir pilietinė tapatybė LDK Apšvietos pamoksluose. Literatūra, v. 48, n. 7, p. 102-118, 1 saus. 2015.