Jonutytė J. Dėmesys sakytinei tradicijai kaip kūrybiškas tapatinimasis. Antano Juškos ir Jono Basanavičiaus etnografinės veiklos motyvų apmąstymas. Literatūra, v. 48, n. 6, p. 29-41, 1 saus. 2015.