Bleizgienė R. Moteriškoji tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje laikysenoje ir kūryboje. Literatūra, v. 48, n. 6, p. 81-104, 1 saus. 2015.