Kmita R. Lietuvių poezijos modernėjimas sovietmečiu: bandymas konceptualizuoti. Literatūra, v. 48, n. 1, p. 8-25, 1 saus. 2015.