Šmitienė G. Savas miestas: asmens savasties aspektas. Utena Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje. Literatūra, v. 48, n. 1, p. 59-76, 1 saus. 2015.