Peluritytė A. Metafizinės patirtys Gražinos Cieškaitės lyrikoje. Literatūra, v. 47, n. 1, p. 8-28, 1 saus. 2015.