Nagliuvienė J. Substancinė Dievo formos kaita kaip meninė Visybės reprezentacija (pagal Thomo Manno romaną Juozapas ir jo broliai). Literatūra, v. 46, n. 5, p. 56-65, 1 saus. 2015.