Šlapkauskaitė R. Intertekstinis Margaretos Atwood romano Tarnaitės pasakojimas skaitymas. Literatūra, v. 46, n. 5, p. 95-101, 1 saus. 2015.