Aleknienė T. Istorijos teatras: Filosofijos ir Istorijos pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje. Literatūra, v. 46, n. 3, p. 23-40, 1 saus. 2015.