Mikelaitis, Gediminas. 2018. „Stasio Ylos kultūrinė Antropologija: Nužmogėjimo Ir prisikėlimo Paradigmos“. Literatūra 59 (1), 23-32. https://doi.org/10.15388/Litera.0.0.11872.