Dilytė-Čiurinskienė Ona. 2019. „20-ųjų Metų Kartos Liudijimai privačiojoje raštijoje: Alberto Dilio (1920–2000) Atvejis“. Literatūra 61 (1), 51-77. https://doi.org/10.15388/Litera.2019.1.3.